Konstituohet KED/Ja kush janë anëtarët e rinj, kërkojnë personel shtesë prej fluksit të punës! (EMRAT)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED), ka zhvilluar ditën e sotme mbledhjen e parë për vitin 2021, ku ndër të tjera u diskutua edhe për të gjitha çështjet e paracaktuara në rendin e ditës.

Gjatë fillimit të mbledhjes së KED, në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, u realizua kostituimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i zgjedhur me short nga Presidenti i Republikës, në datën 04.12.2020, me këtë përbërje anëtarësh:

 1. Marsida Xhaferllari nga Gjykata Kushtetuese
 2. Elsa Toska nga Gjykata Kushtetuese
 3. Ervin Pupe nga Gjykata e Lartë
 4. Adnan Xholi nga Prokuroria e Përgjithshme
 5. Astrit Kalaja nga Gjykatat e Apelit
 6. Elona Toro nga Gjykatat e Apelit
 7. Gjon Fusha nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit
 8. Genti Xholi nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit
 9. Rilinda Selimi nga Gjykatat Administrative

Dhe anëtarë zëvendësues:

Fiona Papajorgji nga Gjykata Kushtetuese

 1. Ilir Panda nga Gjykata e Lartë
 2. Kujtim Luli nga Prokuroria e Përgjithshme
 3. Zegjine Sollaku nga Gjykata e Apelit
 4. Kleanth Zeka nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit
 5. Gentiana Xhelili nga Gjykatat Administrative

Gjykata e Lartë më herët kishte ofruar mbështetje administrative, buxhetore, burimet njerëzore, me funksione të ndryshmesi personel mbështetës me kohë të pjesshme për veprimtarinë e KED me qëllim përballimin e ngarkesës së punës së Këshillit gjatë vitit 2021.

Duke vlerësuar angazhimin dhe ngarkesën e madhe të punës së përballuar gjatë vitit 2020, por edhe disa probleme që u shfaqën në këtë drejtim, Këshilli vlerësoi se ky personel është i pamjaftueshëm për të realizuar mbështetjen e plotë dhe efektive të veprimtarisë së KED për vitin 2021.

Prandaj, nisur nga parashikimet kushtetuese dhe ligjore për realizimin plotësimit të vendeve vakantë në Gjykatën Kushtetuese për vitin 2021, u vlerësua nevoja për shtesë të menjëhershme të personelit mbështetës nga Gjykata e Lartë për Këshillin, krahas vijimit të plotësimit të mëtejshëm të nevojave me buxhet të veprimtarisë së Këshillit.

Shpërndaje
Share.

Komento