Raporti i KE: Dënoni korrupsionin, Shqipëria me vetëm 10 zyrtarë të akuzuar

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hetimet deri më tani nuk kanë rezultuar në një numër të konsiderueshëm të dënimeve përfundimtare të zyrtarëve të lartë të shtetit. Kjo nxit një kulturë të mosndëshkimit brenda niveleve më të larta të Shtetit, thekson Raporti i KE-së.

Në lidhje me dënimet e zyrtarëve të nivelit të lartë shtetëror, gjyqësori ka arritur disa rezultate. Në vitin 2019, tre gjyqtarë të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda u shpallën fajtorë për korrupsion pasiv dhe një Gjykatës i Gjykatës së Lartë u dënua me burg për falsifikim të dokumenteve. Kishte 98 çështje të reja të hapura në nivelin e prokurorisë kundër zyrtarëve të nivelit të lartë shtetëror në 2019 (10 persona të paditur) kundër 102 rasteve në 2018 (7 persona të paditur).

Verifikimi i anëtarëve të gjyqësorit ka pasur një ndikim në luftën kundër korrupsionit. Nga më shumë se 286 magjistratë që iu nënshtruan vetingut, deri më tani, 62% janë shkarkuar, kryesisht për çështje që lidhen me pasuritë e pajustifikuara, ose të dorëhequr. Midis magjistratëve të rangut të lartë, tetë nga nëntë gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe 15 nga 18 gjyqtarë të Gjykatës së Lartë janë shkarkuar përmes vetingut ose kanë dhënë dorëheqjen.

Arritja e dënimeve përfundimtare në rastet e nivelit të lartë të korrupsionit mbetet një përparësi e rëndësishme, nënvizon raporti i KE-së.

Metodologjia e mbledhjes së të dhënave për korrupsionin dhe çështjet e krimit të organizuar duhet të jetë përmirësohet akoma më tej. Sigurimi i funksionimit efikas të punës së SPAK dhe BKH do të jetë i një rëndësie thelbësore në muajt e ardhshëm me qëllim minimizimin e rasteve të ndjeshme të nivelit të lartë.

Sipas raportit, Ministria e Drejtësisë duhet të përforcojë strukturat e koordinimit të brendshëm. Ndërinstitucionale koordinimi kundër korrupsionit, pas krijimit të një njësie speciale anti-korrupsion dhe anti-evazion brenda zyrës së Kryeministrit.

Në deklaratat e pasurisë nga zyrtarë të niveleve të larta të shtetit, në vitin 2019 ishin 7 raste të referuara nga Zyra Inspektorati i Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive dhe Konflikteve të Interesit (ILDKPKI) prokurorisë, njëra prej të cilave rezultoi në një dënim dhe një shkarkim. Në vitin 2018, kishte 27 çështje të referuara në ndjekje penale që rezultuan në 6 dënime dhe 7 pushime nga puna. ILDKPKI referoi 12 zyrtarë të rangut të ulët dhe të mesëm në shërbimet e prokurorisë në 2019. Në të njëjtin vit, ndodhën 12 dënime përfundimtare. Në vitin 2018, kishte 43 referime dhe 17 vendime përfundimtare.

Në luftën kundër korrupsionit vihet re mungesa e denoncimeve nga publiku. Zbatimi i Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve krijoi 446 njësi përgjegjëse për mbrojtjen e sinjalizuesve nëpër ndërmarrjet private. Në vitin 2019, janë regjistruar 14 raste të raportimit të jashtëm të hetuar nga ILDKPKI, krahasuar me 16 në 2018, sipas raportit të KE-së.

Shpërndaje
Share.

Komento