KPA shkarkon ish-kreun e Apelit Artan Bajrami, probleme me deklarimin e pasurisë

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kolegji i Posaçëm i Apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkurtit 2019 të KPK-së për shkarkim nga detyra të prokurorit Artan Bajrami, duke e lënë përfundimisht jashtë sistemit të drejtësisë.

Vendimi i plotë

”Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.20/2019, datë 18.04.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami, kundër vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:Lënien në fuqi të vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami.Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 03.07.2020.”

Kujtojmë se Barjami u shkarkua nga KPK në datën 14 shkurt 2019 dhe është drejtues i Prokurorisë së Apelit për Krimet e Rënda prej 15 vitesh.

Në seancat e zhvilluara në shkallën e parë të Vettingut, komisionerët gjetën parregullësi në të shkuarën e prokurorit Artan Barjami.Vlerësimi i tij nga KPK është bërë në bazë të tre shtyllave si analiza e pasurisë, kontrolli i figurës dhe vlerësimi i aftësive profesionale.

Përsa i përket pasurisë së Bajramit është bërë me dije nga ILDKP se prokurori zotëron një apartament 120m², i blerë 6.5 mln lekë në vitin 2000 dhe apartament në Golem në Kavajës i blerë me kredi.

Lidhur me këtë KPK ka kryer hetim më të thelluar dhe burim krijimi është deklaruar marrja e huasë në vlerën prej 5 milion ketë dhe shitja e shtëpisë ne Gramsh ne vlerën e 4000 mije dollarëve.

Prokurori tha se këtë shumë e ka paguar baxhanaku i tij, por se përmend ne deklaratë. Shuma konfirmohet edhe nga baxhanku, ndërsa sipas KPK ky shtetas ka shlyer dhe detyrime te tjera për subjektin dhe persona të tjerë të lidhur me të.Në fund sipas KPK, prokurori ka pasaktësi në deklarimin e pagesës për blerjen e një apartamenti.

Shpërndaje
Share.

Komento