Gati ligji për të sjellë në Shqipëri pensionistët e huaj, “parajsë” për moshën e tretë nga BE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Shqipëria mund të bëhet parajsë pensionistësh të huaj. Kjo mund të jetë një mundësi për të sjellë të ardhura për shkak të kostos së lirë të jetesës raport me të ardhurat e pensionistëve nga vendet e BE-së.

Nisma është propozuar nga deputeti Enver Roshi. Ai propozon ndryshimin e ligjit për të huajit, duke parashikuar të drejtën e pensionistëve të huaj, për të aplikuar për t’u pajisur me leje qëndrimi.

Projektligji i depozituar në Kuvend synon të tërheqë në vendin tonë një numër të madh të moshuarish, sidomos nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, duke u hequr barrierat ligjore sa i takon qëndrimit në Shqipëri.

Sipas nismës ligjore, i huaji mund të pajisjet me leje për të qëndruar në Shqipëri, nëse është pensionist, nuk i pakësohen të ardhurat mujore nga pensioni, nuk përbën cenim për rendin dhe sigurinë, të mos cenojë marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet e tjera si dhe të mos jetë debitor në vendin e tij.

Sipas propozuesit, projektligji sjell një impak pozitiv në Shqipëri si rezultatit i përdorimit të pensionit nga të huajt si burim konsumi dhe investimi, duke krijuar edhe vende pune për nevoja të ndryshme që mund të kenë pensionistët, për kujdestarinë e shtëpisë, shërbimin mjekësor, shërbimin ushqimor etj.

Ligji aktual në fuqi për të huajit nuk i favorizon pensionistët për të marrë leje qëndrimi në Shqipëri. Ligji parashikon leje qëndrimi për të huajt e punësuar, ekuipazhet e mjeteve të lundrimit, për të huajt me kualifikim shumë të lartë, për trajnues pa pagesë, për shërbime vullnetare, për kërkim shkencor, për raste humanitare, për studentë, për viktimat e trafikimit, etj., por jo për pensionistët. Ndërkaq, një vit më parë, qeveria miratoi një akt normativ, duke përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat për shtetasit e huaj që përfitojnë pension, me qëllim për të rritur lëvizjen e shtetasve të huaj në drejtim të Shqipërisë.

/Gazetareforma.com/

Shpërndaje
Share.

Komento