fbpx

Covid-19 varfëron shqiptarët, fëmijët po e vuajnë emocionalisht varfërimin

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Covid-19 u shfaq në dhjetor 2019 dhe është përhapur me shpejtësi në të gjitha vendet e botës.Qeveritë në të gjithë botën kanë zbatuar masa për të parandaluar përhapjen e Covid-19. Në Mars 2020, Qeveria jonë do të bashkohej me radhët e vendeve që morën masa të ashpra kufizimi dhe izoloi gjithë vendin.

Për të studiuar ndikimin e pandemisënë shëndetin fizik, mendor, në arsimimin e fëmijëve dhe në ekonominë e familjeve, Shoqata “Save the Children in Albania” ka bërë një studim kërkimor. Në total ishin 385 pjesëmarrës në 14 qytete dhe 11 fshatra,prindër dhe fëmijë të moshës 11-17 vjeçare.

Të pyetur për gjendjen ekonomike gjatë dhe pas pandemisë, rreth 49% e të anketuarve raportuan se kishin humbur një burim të ardhurash, ndërsa vetëm 20% raportuan se jo.

“Një fakt interesant është se të anketuarit e mbetur preferuan të mos i përgjigjen kësaj pyetjeje të veçantë”, shkruhet në studim.

Nga 49% të anketuarit që kthyen përgjigje raportuan se kanë humbur të ardhura të llojit:

23% raportuan se kishin humbur punën e njërit prej prindërve.

7% raportuan se kishin humbur të ardhura të dërguara nga familja ose miqtë.

7% raportuan se nuk kishin më mbështetje monetare nga Qeveria.

Studimi gjeti se pothuajse të gjithë të anketuarit kanë kaluar vështirësi në pagimin e nevojave specifike për shkak të humbjes së të ardhurave shkaktuar nga Covid-19. Nga këto:

31% e pjesëmarrësve raportuan se luftonin për të paguar ushqime ose shtesa ushqimore, 23% raportuan vështirësi të mëdha në pagimin e ndihmës mjekësore siç është kujdesi shëndetësor.

Fëmijët nuk duket se preken rëndë nga pandemia për sa i përket shëndetit, por  ata po bëhen viktimat e ndikimeve të saj sociale dhe ekonomike.

“Covid-19 ka të ngjarë t’i shtyjë fëmijët në varfëri ose të përkeqësojë privimin ekzistues si nga këndi i varfërisë monetare ashtu edhe nga ajo shumëdimensionale”,- shkruhet në studim.

Në studim shkruhet se në mesin e popullatës pjesëmarrëse në program, të anketuarit në Gjirokastër u prekën më shumë nga të ardhurat dhe 80% e të anketuarve në këtë rajon raportuan një humbje të tyre, të ndjekur nga Shkodra dhe Durrësi (60%).

Gjetjet në këtë studim tregojnë se familjet po përpiqen të paguajnë për sendet thelbësore më shumë sesaato ishin para pandemisë. Pothuajse 70% e të anketuarve që raportuan humbje të të ardhurave, kishin vështirësi në sigurimin e ushqimit. Një e katërta,kanë raportuar vështirësi të mëdha në pagimin e shërbimeve mjekësore ndihmë si; kujdesi shëndetësor (10%), furnizimet mjekësore (6%), shërbimet e aftësisë së kufizuar (3%), pajisjet ndihmëse mjekësore dhendihmës të kujdesit mjekësor.

Gjetjet e këtij studimi tregojnë se ekziston një lidhje e ngushtë midis humbjes së të ardhurave dhe emocionale dhe psikologjike mirëqenie si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. Më shumë se gjysma (52%) e fëmijëve nga familjet që humbën më shumë se gjysma e të ardhurave të tyre raportuan se ndiheshin ‘më pak të lumtur’ sesa para pandemisë, krahasuar me 69% të fëmijëve nga familjet që nuk pësuan humbje të të ardhurave. Në mënyrë të ngjashme, një përqindje më e vogël e fëmijëve (23%) nga familjet që kishin humbur më shumë se gjysmën e të ardhurave të tyre raportuan se ishin të lumtur si më parë, krahasuar me 45% të fëmijëve nga familjet që nuk pësuan humbje të tilla/ GazetaSi.

Shpërndaje
Share.

Komento