Politikat e Privatësisë dhe Konfidencialitetit

Përcaktimi i Politikave te Privatësisë dhe Konfidencialitetit, bëhet me qëllim për të informuar dhe siguruar vizitoret e faqes sonë, se të gjitha informacionet dhe të dhënat e tyre që ne disponojmë, nuk do të përdoren jashtë kësaj faqeje dhe për qëllime të ndryshme nga ato të përmendura në të. Ne mund të ndryshojmë këto Politika të Privatësisë dhe Konfidencialitetit në cdo kohë, duke kryer përditësimet përkatëse në këtë faqe.